Autorizarea Functionarii Vaselor de Expansiune

Vasele De Expansiune

Incepand cu 14 martie 2019, au intrat in vigoare modificarile aduse prin Legea nr. 49/2019 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

Printre principalele modificari aduse de aceasta Lege se numara si prevederile referitoare la regimul de autorizare in functionare a vaselor de expansiune si a vaselor hidrofor, denumite in continuare in acest articol “recipiente sub presiune” sau “recipiente”.

Pa langa aceste legi, mai exista si Prescriptiile Tehnice ale ISCIR care reglementeza domeniul din care fac parte aceste echipamente, la recipientele sub presiune de aceasta natura aplicandu-se prescriptia PT C4 – 2010.

Conform acesteia, recipientele “pot fi utilizate numai daca detinatorul/utilizatorul a obtinut autorizarea/admiterea functionarii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.”

Astfel, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 49/2019, autorizarea/admiterea in functionare a acestor recipiente se facea dupa o serie de criterii si parametri descrisi pe larg si in amanunt in PT C4 – 2010. Conform acestora, pentru o serie de recipiente sub presiune autorizarea functionarii se efectua de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, in vreme ce pentru restul recipientelor admiterea functionarii se facea de catre detinatori/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se inregistau in evidenta detinatorilor/utilizatorilor.

In Legea 64/2008 a fost modificat Art. 9, care face referire la Anexa 2: “(1) Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexele nr. 2 si 3 se efectueaza de catre CNCIR.” In Anexa 2, la punctul 2 sunt prevazute: “2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari”, din care fac parte si recipientele sub presiune din acest articol.

Dupa modificarea legii, in Anexa 4 s-a introdus o mica exceptie de la acest punct 2: “2. Recipiente de categoria I stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile ulterioare”, la care admiterea functionarii se face de catre RSVTI. Spre deosebire de prevederile din PT C4 – 2010, aici nu mai regasim decat recipientele la care produsul dintre presiune si volum este mai mic de 200 bar X litru.

Reproducem mai jos comunicatul ISCIR referitor la aceste modificari:

“In vederea autorizarii/admiterii functionarii vaselor de expansiune inchise cu membrana si hidrofoarelor, va comunicam urmatoarele:
1. In conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarile tehnice in vederea admiterii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru recipiente de categoria I stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile ulterioare, prevazute la pct. 2 din anexa nr. 4 la Legea sus-mentionata (inclusiv vase de expansiune inchise cu membrana si hidrofoare care se incadreaza in aceasta categorie), se efectueaza de catre persoane fizice si juridice autorizate de catre ISCIR, in prezent aceste atributii revenind operatorului RSVTI, tinand seama de prevederile art. 39, alin. (2), lit. b^1) din Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile art. 25 din prescriptia tehnica PT C 4-2010.
2. In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ISCIR autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, functionarea recipientelor, cu exceptia celor de categoria I stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 123/2015, cu modificarile ulterioare, prevazute la lit. A, pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv vase de expansiune inchise cu membrana si hidrofoare care se incadreaza in categoriile II, III sau IV).
3. In conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru recipientele mentionate la pct. 2 din acest comunicat, se efectueaza de catre CNCIR.“

Asadar, chiar daca PT C4 – 2010 nu a fost inca modificata, se merge pe principiul ca legea este mai puternica decat HG, asa ca prevederile din Legea nr. 64/2008 primeaza in fata prescriptiei tehnice.

Pentru ca toti detinatorii de recipiente – de tipul vaselor de expansiune inchise cu membrana si al hidrofoarelor la care P X V > 200  –  sa intre in legalitate, ei trebuie sa solicite autorizarea functionarii vaselor lor la CNCIR. Pentru aceasta, trebuie sa intocmeasca o comanda conform modelului de pe site-ul CNCIR, comanda la care trebuie sa ataseze documentatia aferenta fiecarui vas, documentatie care trebuie sa constea cel putin in  urmatoarele:

  1. Documentatia de instalare (proiectul) a echipamentului;
  2. Declaratie de conformitate de la producator, in limba romana. Echipamentul trebuie sa poarte marcajul CE;
  3. Instructiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare si intretinere; (limitele de operare in siguranta si bazele de proiectare inclusiv conditiile de operare anticipate si conditiile de proiectare admise, durata de functionare estimata, codul de proiectare utilizat, coeficienti de imbinare a elementelor sub presiune si toleranta la coroziune a acestora, dupa caz; caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viata a recipientului, dupa caz; posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin masuri de protectie, care se pot ivi datorita exploatarii necorespunzatoare anticipabile, dupa caz;
  4. Buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranta la valoarea presiunii stabilita prin documentatia tehnica; in cazul in care de la data reglarii supapei de siguranta au trecut mai mult de 12 luni este necesara verificarea acesteia conform prevederilor prescriptiei tehnice specifice.
  5. Preferabil o fotografie cu placuta de timbru a vasului.

Este foarte important ca durata de functionare a recipientelor sub presiune sa fie trecuta in documentele de la producator si sa nu fie depasita, caci in caz contrar fie trebuie sa se inlocuiasca recipientul cu unul nou, fie trebuie sa i se faca o expertiza tehnica pentru estimarea duratei remanente de viata, care insa este extrem de costisitoare.

Share this post